ExperTent

Jag har ändrat utbildning efter att jag sökte omställningsstudiestöd, måste jag söka stödet på nytt?

Uppdaterad

Om du önskar göra ändringar i din ansökan om omställningsstudiestöd behöver du kontakta CSN. De kan ge dig information om vad som gäller i ditt specifika ärende, om du kan ändra utbildning i befintlig ansökan eller om du måste göra en ny ansökan. Om det behövs ett nytt yttrande kommer CSN att skicka en ny begäran till oss.

Här kontaktar du CSN gällande omställningsstudiestöd»

warning Created with Sketch.