ExperTent

När ansluter ni mina solceller till elnätet?

Uppdaterad

På grund av den stora efterfrågan på solcellsanslutningarna är där långa ledtider hos elnät just nu, men ärendena hanteras i turordning - förutsatt att anslutningsprocessen gjorts på rätt sätt (se nedan) kommer du att kontaktas när det är din tur. Om du väntar rekommenderar vi att du kollar med din installatör att de genomfört alla steg.

Anslutningsprocessen i korthet:

1. Innan installationen påbörjas måste din auktoriserade elinstallatör lämna in i en föranmälan. När vi kontrollerat att det är möjligt att koppla upp anläggningen skickas ett installationsmedgivande till din installatör.  

2. När din installatör är färdig med installationen både för tak och elinkoppling lämnar de in en färdiganmälan. 

Läs mer här

warning Created with Sketch.